Sanacija ceste Hotovlja - Kremenik in Vinharje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina Hotoveljščice s pritoki. Na več mestih je bila cesta neprevozna ali uničena zaradi vodne ujme. V spodnjem delu je bila s sofinanciranjem iz državnega programa za odpravo posledic poplav cesta v dobršni meri sanirana že v letu 2015.

Tudi v letu 2016 se je občina trudila pridobiti dodatna sredstva za sanacijo zgornjega dela Hotovlje na odcepih proti Bukovemu Vrhu in Vinharjem. Sofinanciranje iz državnega programa se v letu 2016 ni zgodilo, je pa občina kljub temu sanirala najbolj poškodovane dele ceste v zgornjem delu proti Vinharjem in Bukovemu Vrhu. Na odseku proti Vinharjem je bil saniran del ceste proti središču vasi v dolžini 50 m, ob potoku Izviršnik so bili postavljeni manjši oporni zidovi, sanirani so bili v času poplave leta 2014 porušeni asfaltni deli. Na odseku proti Bukovemu Vrhu je saniran asfaltirani del cestišča, ki je bil po poplavah začasno pokrpan v makadamski izvedbi. Izvedena sta bila nov ustroj ceste in asfaltna prevleka v dolžini okrog 300 m.

Občina je na pristojnem ministrstvu v letu 2017 uspela pridobiti dodatna sredstva za odpravo posledic poplav v oktobru 2014, na osnovi česar se je pristoilo k sanaciji močno poškodovanega odseka lokalne ceste na odseku pod Drnovškom v smeri proti Kremeniku. Izvedena je bila celovita sanacija odseka v dolžini približno 330 m, ki je obsegala precejšnjo razširitev odseka, povsem novo drenažo za odvajanje zalednih voda, nove prepuste za odvajanje zaledne in cestne površinske meteorne vode ter nov spodnji in zgornji nosilni ustroj ceste za predvideno širino asfalta 4,5 m z dodatno stransko muldo v širini 0,5 m. Slabo nosilni spodnji nasipi v plazovitem terenu so bili stabilizirani z dodatnimi lokalnimi poglobitvami (do globine od 4 do 6 m), zabijanjem nosilnih tirnic v globino (do 6 m) ter dodatnimi kamnitimi podpornimi konstrukcijami nad vgrajenimi tirnicami. 

V oktobru 2018 je bil končan drugi sloj asfaltne ceste. Preplastitev nosilne plasti asfalta je bila izvedena v skupni dolžini 2,3 km, sočasno je bil urejen in asfaltiran spodnji odsek javne poti proti Kremenku.

 

Fotogalerija

Saniran odsek Bukov vrh
Dostopnost