Rekreacijsko središče Log z ribnikom

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V okviru projekta (NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega bo na območju LAS Loškega pogorja, ki povezuje občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri, bo nadgrajena oz. na novo zgrajena lokalna ponudba, namenjena lokalnim prebivalcem in obiskovalcem. Ob sprehajalni poti iz Gorenje vasi do Hotavelj bo urejen rekreacijski park, ki bo namenjen izvajanju aktivnosti, preživljanju prostega časa in sproščanju v naravi za vse obiskovalce. Urejen bo ribnik, postavljena bodo različna interaktivna in tematska igrala, ki spodbujajo razvoj in stimulirajo k ustvarjalnosti, urejeni bodo mrežni poligon, tematska potka v mokrišču in druge zanimivosti za otroke in odrasle.

Izvedba celotnega projekta je predvidena v eni fazi, ki bo potekala v letih 2022 in 2023. Skupna vrednost projekta z DDV je 243.221,31 evra, za našo občino je predvidena vrednost z DDV 66.599,80 evra, delež sofinanciranja je 80-odstotni.

Urejanje kopališč ob Sori

Rekreacijsko območje Log želimo postopno zaokrožiti tudi z urejanjem kopališč ob Sori na področju celotne občine. V okviru protipoplavne ureditve Poljan je bilo delno že urejeno kopališče v Hotovlji, prav tako je bilo že delno urejeno kopališče Škribovc na Trebiji. K pripravi projektne dokumentacije za ureditev kopališč in sprehajalnih poti ob Sori pa želimo pristopiti tudi v Gorenji vasi na območju treh novih mostov čez Soro, kjer pa bo najprej potrebno pridobiti še potrebna soglasja zaradi urejanja v obvodnem pasu.

Dostopnost