Prometne ureditve ob križišču v Dobje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V letu 2017 so bila izvedena gradbena dela na področju prometne ureditve za potrebe naselja Dobenska Amerika in varnejšega prevoza otrok v Osnovno šolo Poljane.

Izvedena so bila gradbena dela za izgradnjo novega križišča - odcepa iz regionalne ceste Škofja Loka - Gorenja vas, v delu med Osnovno šolo Poljane in odcepom za Dobje in Dobensko Ameriko. V okviru investicije je bilo zgrajeno s povezavo na obstoječo staro cesto, ki pelje proti Dobju. Istočasno z izgradnjo novega križišča jebila vzpostavljena nova prometna ureditev ob zunanjem igrišču Osnovne šole Poljane. V okviru te investicije je bilo zgrajeno krožno obračališče za šolske kombije, kar je zagotovilo povečanje varnosti prihoda otrok v šolo in odhoda domov. Ob obračališču je zgrajeno še dodatno manjše parkirišče.

Ob izvedeni prometni ureditvi je bila na novo lokacijo prestavila tudi čakalna hišica za otroke vozače. Investicijo v izgradnjo novega križišča je financirala Direkcija RS za infrastrukturo, pogodbena vrednost del je znašala približno 200.000,00 evrov, investicijo v krožno obračališčev v vrednosti približno 140.000,00 evrov pa Občina Gorenja vas - Poljane.

Fotogalerija

Dostopnost