Prometna ureditev do Osnovne šole Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na osnovi predhodno sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in pridobljenem gradbenem dovoljenju je podjetje NGD, d.o.o., v juliju 2014 pričelo obsežno investicijo celovite prometne ureditve od Vidma do Osnovne šole Poljane. Ta je vključevala izgradnjo nove povezovalne ceste, vključno s parkirnimi površinami vzdolž celotne trase, novim pločnikom ter ureditvijo zelenih površin in zasaditvijo dreves. Sočasno so bili urejeni tudi vsi komunalni vodi na območju trase, vključno z obnovo dela vodovoda za sosednje hiše, vgradnjo elektičnih vodov in novo javno razsvetljavo.

Novo je bila urejena tudi okolice Šubičeve hiše, pred katero je bila zgrajena nova tlakovana vhodna ploščad in postavljen informacijski pano, urejeno pa je bilo tudi zunanje stopnišče do prireditvene dvorane v zgornjem nadstropju Šubičeve hiše. Dela so bila zaključena septembra 2015.

Dostopnost