Praznična ureditev naselij

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V letu 2021 smo predstavili prvi sklop nove praznične osvetlitve, ki jo v prihodnjih letih želimo nadgrajevati in vzpostaviti v vseh krajevnih središčih občine.

Pri načrtovanju praznične osvetlitve je bil cilj enovit oblikovni pristop po celotnem območju občine, kar kaže, da so kraji v občini med seboj povezani. Vzorčno smo del osvetlitve predstavili v Gorenji vasi in Poljanah, v naslednjih letih pa želimo projekt fazno nadgrajevati tudi po drugih krajevnih skupnostih. 

V projektu praznične osvetlitve, ki ga je za nas izdelalo podjetje Viis, arhitekturno projektiranje, d. o. o., Ljubljana, so zajeti različni krasilni elementi, okrasitev mostov in brvi, postavitve svetlobnih napisov, osvetlitev objektov z elementom ‘balkonskih rož’ na oknih in gankih, osvetlitev ob glavnih cestah, ki je nameščena na cestne svetilke, ter okrasitev primernih rastočih dreves. Gre za večji celostni projekt praznične osvetlitve po vseh šestih krajevnih skupnostih. Vzorčno smo predstavili prvo fazo projekta, ki vključuje svetlobne elemente na cestnih svetilkah ter krasitev mostov in brvi z elementi visečih ribic. Izdelava elementov je v celoti delo domačih obrtnikov. Pri tem posebej izstopa pokrita Neškova brv v Gorenji vasi, ki z ambientom zvezdnatega neba pod pokrito streho že privablja obiskovalce za praznično fotografiranje.

Želeli smo, da imajo krasilni elementi tudi določen vsebinski pomen. Koncept praznične okrasitve in osvetlitve krajev v Poljanski dolini črpa ideje za krasilne elemente iz bogastva naravnih danosti prostora v Poljanski dolini, značilnosti grajenega prostora, znanja, obrti, navad in zgodb, ki živijo na našem območju.

Fotogalerija

Praznična osvetlitev Šubičeve hiše
Praznična osvetlitev krožnega križišča in mostu
Dostopnost