(O)živela kultura!

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Projekt je nastal v letu 2011, ko se povezali trije projektni partnerji na območju Lokalne akcijske skupine Loškega pogorja: Muzejsko društvo Železniki, Občina Žiri in Občina Gorenja vas - Poljane. Namen projekta je bil oblikovati skupen projekt na področju ohranjanja dediščine našega podeželja, in rdeča nit, ki nas je povezala, je muzejska dejavnost.

Projekt se je odvijal v Muzeju Železniki, kjer je bila pripravljena nova razstava o sodarstvu, oglarstvu, gozdarstvu in furmanstvu, v Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah, kjer je nastala razstava o slikarjih rodbine Šubicev, ter v Muzeju Žiri, kjer je nastala razstava Žiri in Žirovci skozi čas. Vzporedno s postavitvijo razstav so nastali novi programi delavnic oz. drugih programov.

Projekt je bil zaključen v letu 2013.

Projektni partnerji so razmišljali tudi o položaju tovrstnih ustanov, ki nimajo pogojev, da bi bile vključene v državno muzejsko mrežo, vendar pa s svojo široko paleto dejavnosti, med katerimi ima muzejska vidno vlogo, predstavljajo pomemben kulturni center za lokalno okolje. Z medsebojnim povezovanjem in združenimi promocijskimi aktivnostmi postajamo bolj prepoznavni in lažje opozorimo nase tudi v širšem kulturnem prostoru.

Projekt se je izvajal v okviru 1. načrta izvedbenih projektov za leto 2011 za koriščenje sredstev LEADER (Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 – os 4 – sredstva LEADER) na območju Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, in je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev ter iz sredstev projektnih partnerjev. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja je Razvojna agencija Sora, d.o.o.

Dostopnost