Obvoznica Gorenja vas

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V juniju 2015 so bila zaključena vsa gradbena dela na objektu Obvoznice Gorenja vas, ki so se pričela septembra 2013. Obvoznica je bila s posebnim dovoljenjem pristojnega ministra predana v promet 19. junija 2015. Uporabno dovoljenje je bilo po komisijskem in tehničnem pregledu izdano 25. avgusta 2015. Tako smo v Gorenji vasi po več desetletjih končno dočakali težko pričakovano obvoznico, ki je močno razbremenila center Gorenje vasi tranzitnega prometa osebnih in tovornih vozil ter povečala varnost za šibkejše udeležence v prometu.

Zgrajen je bil 618-metrski odsek obvoznice, protipoplavni zidovi na obeh bregovih reke Sore, prestavljeni in zaščiteni so komunalni vodi, urejeni dve avtobusni postajališči, izvedena nadomestna javna parkirišča, pločniki, javna razsvetljava, semafor za pešce, protihrupna zaščita ter izvedena talna in vertikalna prometna signalizacija. Izbrani izvajalec del Mapri, proasfalti, d.o.o., s partnerji je izvedel gradbena dela po pogodbi v vrednosti 2.335.273,72 evra, pri čemer je 85 % upravičenih stroškov prispeval Evropski sklada za regionalni razvoj. Celotna vrednost investicije vključno z urejanjem zemljiško-pravnih zadev, pridobivanjem projektne in urbanistične dokumentacije ter gradbenim in projektantskim nadzorom pa je znašala 4,5 milijona evrov.

Fotogalerija

Obvoznica Gorenja vas
Obvoznica Gorenja vas
Obvoznica Gorenja vas
Asfaltiranje obvoznice
Asfaltiranje obvoznice
Asfaltiranje obvoznice
Asfaltiranje obvoznice
Asfaltiranje obvoznice
Grobi asfalt na obvoznici
Grobi asfalt na obvoznici
Otok na križišču na koncu Gorenje vasi
Parkirišče pod KGZ
Uvoz na parkirišče
Podporni zid na koncu obvoznice
Prestavitev meteorne kanalizacije
Obloga brežine Sore pri Neškovi brvi
Prestavitev fekalne kanalizacije
Zaščita in utrditev gradbene jame
Armatura podpornega zidu
Zaščita za kanalizacijske cevi v cestnem telesu
Prefabricirani betonski jaški za meteorno kanalizacijo
Nasipanje ceste za podporni zidom
Prestavitev fekalne kanalizacije pod krožiščem
Prefabricirane betonske cevi za meteorno kanalizacijo
Oblaganje brežine Sore pri Neškovi brvi
Temeljna tla pri Neškovi brvi
Gradnja podpornega zidu za objektom Kmetijske zadruge
Oblaganje brežine Sore pri Neškovi brvi
Razopaženje konzole
Konzola na podpornem zidu po kateri bo potekal pločnik
Izdelava opaža prepusta
Prehoz za žabe izveden na zahtevo ARSO okolje
Zemeljski plaz na brežini na koncu trase obvoznice
Armatura konzole za pločnik na AB zidu
Temelj zidu pod stavbo Kmetijske zadruge
Ureditev brežine Sore ob Neškovi brvi
Opaž prehoda za žabe
Ureditev brežine Sore ob Neškovi brvi
Pogled na novo zgrajeni protipoplavni zid
Izdelava poplavnega zidu
Oblaganje škarpe obvoznice
Ureditev brežine Sore
Gradnja podpornega zidu obvoznice
Rušitev objekta
Črpanje vode iz gradbene jame
Izdelava AB zidu - opaž
Izdelava brežine - kamen v betonu
Meritev nosilnosti podlage nasipa
Porušen objekt
Vgrajevanje kamnitega drobljenca v nasip
Polaganje filca med temeljnimi tlemi in nasipom
Gradbiščna tabla
Dostopnost