Obnova regionalne ceste Trebija - Sovodenj

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V letu 2020 je bil izveden razpis za izvajalca del na 1,5 km dolgem odseku državne ceste Trebija–Sovodenj. Izbrana sta bila izvajalca del CVP, d. o. o., in I.CO.PS.p.A iz Italije, ki sta oddala najugodnejšo ponudbo v vrednosti 4,6 milijona evrov.

Dela na tem gradbeno izjemno zahtevnem odseku ceste so se pričela v novembru 2020 s posekom vegetacije. Močno dotrajana cesta je v začetku marca 2021 začela dobivati novo podobo. Izvajalec gradbenih del je pričel s sanacijo zidov in brežin na kilometer in pol dolgem odseku državne ceste od Trebije do Hobovš. V letu 2021 je bilo asfaltiranih prvih 500 metrov ceste od Hobovš proti Fužinam.

V letu 2022 s polnim tempom napreduje gradnja obsežnih podpornih in opornih zidov v zahtevnem in strmem terenu nad strugo Hobovščice in ureditvijo zgornjih brežin v smeri Fužin. Urejajo se odvodi meteornih voda, v nadaljevanju je predvideno tudi urejanje priključkov lokalnih cest ter postavitev prometne opreme in jeklenih varnostnih ograj. Namestili bodo tudi sidrane mreže nad cesto in zgradili nov most na Fužinah, predvidoma do konca leta 2022.

V sklopu rednih vzdrževalnih del je bilo obnovljenih tudi 300 m ceste skozi vas Sovodenj in izvedena nova betonska krona na podpornem zidu.

Vsa dela naj bi bila končana jeseni 2022.

Fotogalerija

Dostopnost