Obnova regionalne ceste Lučine - Suhi Dol

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Za izgradnjo regionalne ceste Lučine–Dolge Njive je bil 16. novembra 2020 podpisan sporazum o sofinanciranju med občino in Ministrstvom za infrastrukturo, čemur je sledila objava javnega naročila za izbiro izvajalca del. V juliju 2021 je bila s podjetjem KPL Ljubljana podpisana gradbena pogodba za ureditev približno 1,5 km dolgega odseka regionalne ceste med Lučinami in Suhim Dolom. Vrednost del je dobrih 900.000 evrov, občina pa prispeva 63.000 evrov za pločnik in javno razsvetljavo.

Gradnja na prvem odseku je stekla v oktobru 2021, prvih 300 m je bilo še v letu 2021 tudi grobo asfaltiranih, prvi del v letu 2022 pa sredi junija, vključno s pločniki na Dolgih Njivah.

Na prvem odseku so zgrajeni vsi podporni zidovi, pločnik in javna razsvetljava.

Intenzivno potekajo dela na drugem, skoraj kilometerskem odseku do Suhega Dola - širitev ovinkov, delna prestavitev trase ceste, gradnja opornih zidov.

Zaključek obnove celotnega odseka je predviden do konca leta 2022.

Dostopnost