Izgradnja novega mostu na Ločivnici v Poljanah

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V želji po zagotavljanju večje poplavne varnosti v Poljanah je bil čez Ločivnico ob Gostilni na Vidmu v sedmih tednih, v letu 2016, zgrajen nov most s pol metra višjim pretočnim profilom.

Vrednost izgradnje novega mostu z vsemi pripadajočimi deli ob ureditvi okolice in s poglobitvijo ter kamnitim tlakovanjem dela struga z vgradnjo pragov na reguliranem delu struge je znašala 106.000 evrov. Zaradi dviga mostne konstrukcije in navezave na obstoječi teren v okolici mostu je bilo potrebno urediti tudi cestne priključke na most in dvorišče pred pekarno. Obnovljeno je bilo odvodnjavanje, prestaviti je bilo treba komunikacijske inštalacije na obravnavanem območju, vgrajenaje bila nova varnostna ograja. Na novo je bilo vgrajenega 550 m2 asfalta. Most je dolg 13 m in širok 6,80 m skupaj s pločnikom, brez razširitve v ovinku.

S tem posegom je center Poljan dobil novo, lepo končno podobo in varnejšo pot v šolo. Z obnovo mostu je bil zaključena obnova celotnega cestnega odseka Gostilna na Vidmu - OŠ Poljane.

Fotogalerija

Dostopnost