Obnova državne ceste skozi Lučine

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Avgusta 2012 sta Direkcija RS za ceste in Občina Gorenja vas - Poljane sklenili sporazum o sofinancianju obnove 500 m odseka državne ceste R2-407/1144 Gorenja vas - Ljubljanica skozi naselje Lučine. Vrednost celotne investicije je znašala 970.000 evrov od katere je 85% financirala Direkcija RS za ceste ter 15% Občina Gorenja vas - Poljane.

Gradbena dela je izvedlo podjetje REKON d.o.o., ki je pričelo z deli maja 2013. Gradbena dela so se pričela pri prepustu pri kulturnem domu in se nadaljevala v smeri Kmetijske zadruge. Sledila je izvedba opornega zidu na nasprotni strani ceste in izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča na nasprotni osnovne šole. Septembra 2013 je bilo urejeno avtobusno postajališče pred osnovno šolo, zamenjan je bil prepust pri uvozu za Prelesje in zamenjan material v cestnem telesu s smeri Prelesja proti Lučinam.

Konec leta 2016 je bil dokončan še zadnji, 80-metrski odsek ceste, ki ga prej ni bilo mogoče urediti zaradi rušitve stanovanjske hiše Lučine 2. Dokončno je bil na celotnem odseku urejen pločnik za pešce. 

Fotogalerija

Ureditev ceste skozi Lučine od daleč
Nov oporni zid in pločnik
Nova cesta s pločniki
Prepust pri odcepu za Prelesje
Pričetek gradnje prepusta pri odcepu za Prelesje
Asfaltna površina ceste
Vgrajen grobi asfalt
Gradnja opornega zidu pri postajališču
Gradnja ceste in pločnika
Gradnja pločnika
Podaljšanje škatlastega prepusta
Začetek odseka, oporni zid
Dostopnost