Obnova ceste Hotovlja zaradi posledic poplav

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina Hotoveljščice s pritoki. Na več mestih je bila cesta neprevozna ali uničena zaradi vodne ujme. Občina je zato ureditev ceste po dolini Hotoveljščice navedla kot prvo prioriteto v vlogah ministrstvu za pridobitev pomoči iz državnega sanacijskega programa. Ta je bil potrjen konec maja 2015, na osnovi česar je občina objavila javno naročilo in 29. junija 2015 podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem Hip plus, d. o. o., iz Vač, v vrednosti 471.893,29 evrov brez DDV-ja.

Delo je potekalo na treh odsekih v dolžinah 956, 686 in 458 metrov, na katerih je bila v večjem delu zgrajena nova voziščna konstrukcija, zgrajenih pa je bilo tudi več sto metrov novih opornih zidov pod in nad cesto, povišani so bili nekateri obstoječi zidovi ter urejeno odvodnjavanje ceste. Zgrajena sta bila dva nova premostitvena objekta na javnih poteh čez potok Hotoveljščica. Dela so na nekaterih mestih potekala sočasno z izvajanjem vodnogospodarskih ureditev vodotoka, ki so obsegala tudi izgradnjo protipoplavnih zidov na cesti nasprotni brežine vodotoka, kar je omogočilo izgradnjo poplavno varnejših novih mostov na hišnih dostopih v spodnjem delu ceste.

Delo je ves čas potekalo s popolnimi zaporami ceste, med katerimi pa je izvajalec kljub temu glede na možnosti na gradbišču občasno omogočal prehode domačinom. Delo na gradbišču je še dodatno otežil obsežen hribinski zdrs v najožjem spodnjem delu soteske Hotovlje neposredno na gradbišču 17. septembra 2015, zaradi katerega je bila trasa gradbišča popolnoma zaprta. Občina je 18. septembra 2015 pridobila dodatna geomehanska poročila, na osnovi katerih je bil izdelan projekt sanacije z oporno konstrukcijo plazu. Po izvedbi javnega naročila je bila sanacija v letu 2015 v celoti izvedena, njena vrednost pa je obsegala 113.027 evrov brez DDV-ja.

Dostopnost