Športna dvorana Gorenja vas

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke


18. februarja 2019 je bila namenu predana nova sodobno opremljena športna dvorana v Gorenji vasi. Gradnja dvorane se je pričela sredi leta 2017 in je potekala vse leto 2018, ko je bil v decembru izveden tehnični pregled objekta, 31. januarja 2019 pa je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje.

Investicija poleg izgradnje nove večnamenske lesene montažne športne dvorane obsega tudi novo zunanje športno igrišče, obsežno parkirišče, intervencijske poti, novo kotlovnico na lesne sekance ter pripadajočo zunanjo ureditev.

Občina je tako realizirala več kot desetletje načrtovano dvorano, ki s svojo sodobno opremljenostjo in obsežnimi vadbenimi površinami predstavlja izjemno pridobitev tako za učence kot za celotno lokalno skupnost.

Celotna investicija v športni kompleks je znašala dobre štiri milijone evrov, od česar je Eko sklad prispeval pol milijona evrov. Glavni izvajalec je bilo podjetje Dema plus iz Ljubljane, ki je investicijo izvajalo po projektih Arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar z odgovornim projektantom Robertom Potokarjem.

Osnovna šola Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo dvorano za potrebe športne vzgoje koristila do 16. ure, potem pa bo športna dvorana na voljo za rekreativne in druge športne aktivnosti ter prireditve. Vadbeno površino športne dvorane v velikosti 45 x 24 m je mogoče uporabljati tudi po tretjinah in je tako v dopoldanskem kot popoldanskem času skoraj polno zasedena s programi športne vadbe.
Upravljavec dvorane je Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina.

Fotogalerija

Novo športno igrišče
Nova športna dvorana
Nova športna dvorana
Nova športna dvorana
Nova športna dvorana
Nova športna dvorana
Nova športna dvorana
Novi oporni zidovi na intervencijski poti pod OŠ Ivana Tavčarja.
Rušenje obstoječega AB zidu, za nove tribune zunanjega igrišča.
Zemeljska dela za novo drenažo oken.
Izdelava cementnega estriha.
Polaganje toplotne izolacije in talnega ogrevanje ter izdelava cementnega estriha.
Montaža Z stene in izdelava podkonstrukcije za spuščeni strop dvorane.
Montaža montažnih sten na Z fasadi objekta, objekt bo s tem zaprt.
Dvorana se počasi zapira, montaža sten.
Montaža lesenih sten nove dvorane.
Montaža lesenih sten nove dvorane.
Pokrivanje strehe dvorane s trapezno kritino.
Montaža strešnih kupol in izdelava hidroizolacije.
Ograje za zunanje parkirišče.
Izkop za novo ograjo zunanjega športnega igrišča.
Streha dvorane je pripravljena za polaganje strešne kritine.
Montaža strešnih panelov na strešne nosilce dvorane.
Vgrajevanje strešnih panelov z avtodvigalom.
Razlaganje strešnih panelov na gradbišču.
Postavljeno je 2/3 montažne konstrukcije nove dvorane.
Pripravljeni za nadaljevanje del.
Zadnji oz. tretji transport strešnih nosilcev.
Takole dvorana počasi dobiva svoje nove gabarite.
Montaža okvirje od nove športne dvorane z avtodvigalom.
Prvi obrisi gabaritov nove športne dvorane.
Sestavljanje okvirjev nove montažne športne dvorane.
Razlaganje nosilcev na zunanje igrišče, kjer se bodo sestavljali okvirji za nosilno strešno konstrukcijo nove športne dvorane.
Transport strešnih nosilcev mimo kapelice Lurške matere na Trati.
Transport strešnih nosilce skozi ozko grlo pri Neškovi brvi.
Izdelava rampe in stopnišča na JZ strani dvorane.
Ogled proizvodnje lepljencev za našo športno dvorano.
Zasip objekta na SZ strani.
Zasip objekta dvorane na Z strani.
Podbetoniranje obstoječega temelja OŠ
Izvedeni temeljni piloti
Dovoz bagra za izdelavo AB pilotov
Stara telovadnica brez strehe
Rušenje zunanjih zidov stare telovadnice
Odstranitev jeklenih nosilcev strehe
Rušenje strehe stare telovadnice
Gradbiščna tabla
Dostopnost