Komunalno urejanje ulice Ob jezu

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V okviru komunalnega urejanja ulice Ob jezu je bila v letu 2013 na osnovi predhodno pridobljenega gradbenega dovoljenja zgrajena fekalna kanalizacija v skupni dolžini približno 210 m in obnovljena meteorna kanalizacija v skupni dolžini približno 260 m. Poleg ureditve meteorne in fekalne kanalizacije je bil obnovljen tudi del javnega vodovoda v dolžini približno 230 m (zamenjava azbestnih cevi), javne razsvetljave v dolžini približno 240 m. Vgrajene so tudi cevi za optiko in telefon ter izvedeno asfaltiranje celotne ulice. Agencija RS za okolje je s soglasjem dodatno zahtevala, da se pred iztokom meteorne kanalizacije v reko Soro zgradi zadrževalni meteorni kanal v dolžini 27 m, premera 1,6 m. Poleg ureditve komunalnih vodov na omenjeni ulici smo uredili še pešpot, ki bo po izgradnji obvoznice predstavljala povezavo ulice Ob jezu do pločnikov ob obvoznici. Dodatno je bil razširjen tudi uvoz v ulico z obstoječe regionalne ceste. Celotni stroški investicije so znašali dobrih 230.000 evrov.

Fotogalerija

Dostopnost