Kanalizacija Javorje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotkeKanalizacija Javorje je namenjena odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje in Dolenčice.

Obsega izgradnjo dveh ločenih kanalizacijskih sistemov komunalnih odpadnih voda. Prvi obsega kanalizacijo Četena Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo Četena Ravan (zmogljivost čiščenja 96 PE). Drugi obsega kanalizacijo Murave–Javorje–Dolenčice v skupni dolžini 4,1 km, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo v Dolenčicah (zmogljivost čiščenja 560 PE). Poskusni zagon ČN Dolenčice je bil izveden v juniju 2013, poskusni zagon ČN Četena Ravan pa v septembru 2013.
Do konca leta 2015 je bilo izvedenih 79 priključkov.

V marcu 2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz čistilnih naprav, v letu 2015 redni monitoringi. Rezultati meritev so potrdili, da čistilni napravi obratujeta skladno z zahtevami. Učinki čiščenja po parametru »biokemijska potreba po kisiku v petih dneh« znašajo več kot 92 odstotkov.

Operacijo »Kanalizacija Javorje« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

Fotogalerija

Pričetek poskusnega obratovanja ČN Dolenčice
Pričetek poskusnega obratovanja ČN Dolenčice
ČN Dolenčice
Gradnja kanalizacije v Javorjah
Dostopnost