Izgradnja pločnikov in ureditev ceste skozi Hotavlje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V letu 2016 je izvajalec del, Topos Hotavlje, d. o. o., izvedel izgradnjo pločnika skozi del naselja Hotavlje na odseku med Potočnikom in križiščem za Slajko, v dolžini 450 m. Del pločnika je urejen z ugreznjenimi robniki tako, da je višina ceste nivojsko enaka pločniku. Izvedena je bila tudi celovita rekonstrukcija ceste z delno obnovo podlage, sanacija dela kanalizacije pri Šinkovcu ter preplastitev cestišča z asfaltom debeline 4 cm. Asfaltiranje pločnikov in cestišča je izvedlo podjetje KPL Ljubljana. Po končanem asfaltiranju je bila izvedena talna označba pločnika, cestišča ter prehoda za pešce na grbini za omejitev hitrosti.

Fotogalerija

Dostopnost