Izgradnja pločnikov in ureditev ceste skozi Hotavlje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V letu 2016 je izvajalec del, Topos Hotavlje, d. o. o., izvedel izgradnjo pločnika skozi del naselja Hotavlje na odseku med Potočnikom in križiščem za Slajko, v dolžini 450 m. Del pločnika je urejen z ugreznjenimi robniki tako, da je višina ceste nivojsko enaka pločniku. Izvedena je bila tudi celovita rekonstrukcija ceste z delno obnovo podlage, sanacija dela kanalizacije pri Šinkovcu ter preplastitev cestišča z asfaltom debeline 4 cm. Asfaltiranje pločnikov in cestišča je izvedlo podjetje KPL Ljubljana. Po končanem asfaltiranju je bila izvedena talna označba pločnika, cestišča ter prehoda za pešce na grbini za omejitev hitrosti.

Fotogalerija

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost