Investicijsko vzdrževanje cest 2021 – izvedena dela in plan nadaljevanja

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, ki so podale predloge odsekov, oblikovala plan obnove najbolj dotrajanih cestnih odsekov v občini, ki se izvaja skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi vsakokratnega proračuna.

V letu 2021 je bila izvedena preplastitev odseka LC Podobeno na 400 m dolgem odseku. V decembru je bil pripravljen prvi del obnove lokalne ceste Kopačnica–Leskovica na 300 m dolgem odseku. V letu 2022 bo potekalo asfaltiranje tega odseka, izvajalec del Dolenc, d. o. o., pa bo začel s sanacijo 4,5 km dolgega odseka, ki se bo nadaljevala v letu 2023. Obnova odsekov Zapreval, Ermanovec in Bukov Vrh bo sledila v letu 2022 oz. 2023, sanacija zadnjega odseka iz tega projekta, to je do Nove Oselice, pa je predvidena za leto 2024.

Dostopnost