Investicijsko vzdrževanje cest 2016 in 2017

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

S projektom dvoletnih investicijskih vzdrževalnih del in preplastitev asfaltnih vozišč na občinskih cestah v občini se bo izboljšalo stanje na najbolj poškodovanih odsekih cest.
Projekt zajema gradbena dela cestogradnje, ki obsegajo:

- sanacijo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča v predpisani debelini,
- širitev ozkega odseka ceste,
- sanacije usadov cest,
- izgradnjo podpornih zidov na kritičnih odsekih cest,
- krpanje asfaltnih površin,
- asfaltiranje odsekov cest in
- preplastitev asfaltnih vozišč.

Dela so se izvajala v letih 2016 in 2017 po planu določenem v popisu del. V prvem letu se izvajajo sanacije vozišč, usadov in izvedejo podporni zidovi. V drugem letu se gradbena dela zaključujejo in izvaja se asfaltiranje saniranih odsekov cest.


Razdelitev po lokacijah

Gradbena dela so se izvajala na 11 lokacijah v občini. Popis del je bil določen glede na predviden tip del na posamezni lokaciji.

Lokacija 1

KS Lučine (2016 - priprava podlage, 2017 – asfalt): cesta Lučine – Prelesje – Kremenk (odsek v gozdu, od ovinka naprej v smeri Kovkar), 560 m

Odsek lokalne ceste Poljane – Bukov vrh sanirana v dolžini 560m. Gradbena delo obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 70 cm in razširitev vozišča v zgornjo brežino v širini 1,5 m. Brežina v naklonu 2:1.


Lokacija 3

KS Poljane (2017): cesta Volča proti Malenskem vrhu – DALJŠI ODSEK, sanacija usada in vozišča v dolžini 210 m + preplastitev asfalta v dolžini 200 m

Na odseku lokalne ceste Volča – Malenski vrh izvedena sanacija usada ceste, sanirano vozišče ceste v dolžini 210 m in preplasteno asfaltno vozišče v dolžini 200 m.


Lokacija 5 in 6

KS Trebija (2016):
- cesta v Podgori od ovinka proti kmetijam
- cesta Fužine od mosta do druge strani proti cesti za Žiri

Na odseku ceste v Podgori krpanje asfaltnega vozišča v kvadraturi 280 m².
Na odseku ceste na Fužinah krpanje asfaltnega vozišča v kvadraturi 410 m².


Lokacija 10 in 11

KS Sovodenj (sanacija vozišča 2016, asfaltiranje 2017):
- cesta Sovodenj – Javorjev dol – Mrzli vrh (500 m odsek pred odcepom za Otalež)
- cesta Sovodenj – Stara Oselica – Ermanovc (260 m od Makuca do Sivkarja)

Odsek lokalne ceste Sovodenj – Javorjev Dol saniran v dolžini 500 m. Gradbena dela obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 50 cm in asfaltiranje.
Odsek lokalne ceste Sovodenj – Stara Oselica saniran v dolžini 260 m. Gradbena delo obsegajo zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 50 cm in asfaltiranje.


Lokacija 2 in 4

KS Gorenja vas:
- cesta Hotavlje – Kopačnica – Leskovica (Prelog) - 2017
- cesta Gorenja vas – Hlavče Njive – sanacija 2016, asfalt 2017

Na odseku lokalne ceste Hotavlje - Kopačnica izvedena preplastitev asfaltnega vozišča v dolžini 1000 m.
Na odseku lokalne ceste Gorenja vas – Hlavče Njive izvedena sanacija štirih usadov ceste in sanirno vozišče ceste pri usadu 1 v dolžini 220 m. Skica gradbenih del je razdeljena na dva dela, in sicer na Lokacijo 2.1 in Lokacijo 2.2.


Lokacija 7, 8 in 9

KS Javorje (2016):
- cesta Javorje – Žetina (proti Hlevišam)
- cesta Javorje – Mlaka (zid vojaške ceste), sanacija 2016, asfalt 2017

Sanacija lokalne ceste Predole – Mlaka v dolžini 50 m, kjer je nastala neravnina zaradi dotrajanega vojaškega zidu. Ob vojaškem zidu je izvedena izvedba kamnite zložbe na pilotih in sanacija vozišča. 
Sanacija 70 m odseka lokalne ceste Murve – Črni Kal. Izvedena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ceste v debelini 70 cm. Pri uvozu do objekta izveden manjši podporni zid.
Na odseku lokalne ceste Murave – Črni Kal izvedena dva podporna zidova na pilotih. Izvedena sanacija usada v dolžini 50m. Skupno izvedeno asfaltiranje 110 m vozišča.

Dostopnost