Energetska sanacija zdravstvenega doma

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Občina Gorenja vas – Poljane je v letih 2014 in 2015 s pomočjo nepovratnih sredstev izvedla celovito energetsko sanacije z menjavo energenta v gorenjevaškem zdravstvenem domu, ki je vključevala izvedbo novega fasadnega ovoja in menjavo stavbnega pohištva. Sočasno je bilo vgrajeno tudi dvigalo do drugega nadstropja ter zgrajen nov osrednji vhod v zdravstveni dom, ki je s skupnim atrijem povezan z vhodom v nov prizidek zdravstvenega doma, kjer so urejeni prostori zobozdravstvenih ambulant in ambulante družinske medicine. Z vgrajenim dvigalom se je funkcionalno oviranim osebam omogočil normalen dostop do ambulant v nadstropju.

Pred vhodnim atrijem je bilo v letu 2015 skladno s predhodno sprejetim občinskim podrobnim prostorskim načrtom na novo zgrajeno osrednje parkirišče pred zdravstvenim domom, ki zgotavlja 32 novih parkrnih mest. Prometna ureditev vključuje tudi preureditev dostopne ceste in izgradnjo pločnika vzdolž zdravstvenega doma skladno z ureditvami v OPPN, ki predvidevajo navezavo na novo osrednjo dostopno pot iz smeri Blat, za izgadnjo katere je občina v letu 2015 odkupila glavnino potrebnih zemljišč.

Fotogalerija

Parkirišče
Parkirišče
Novo dvigalo v Zdravstveni postaji Gorenja vas
Nov vhod v pritličju Zdravstvene postaje Gorenja vas
Končni sloj fasade spodaj čelno 23.4.2014
Dvigalo že stoji 22.4.2014
Nova vrata vhod stanovalci 22.4.2014
končni sloj fasade zgoraj čelno 22.4.2014
Končni sloj fasade zgoraj 22.4.2014
Lepilo zadnja stran 9.4.2014
Lepilo čelna stran 9.4.2014
nov toplotni ovoj 31.3.2014
pogled na mesto novega vhoda
pričetek del na fasadi
Dostopnost