Dvorec Visoko

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Dvorec Visoko, ki je v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, predstavlja višek v razvoju kmečkega stavbarstva in izraža gospodarsko moč in duhovno obzorje najbogatejše kmečke plasti v drugi polovici 18. stoletja v Sloveniji. Domačijo sestavljajo bivalni objekt, vzporedno s katerim stoji nekdanje mogočno gospodarsko poslopje, kozolec toplar s šestimi polji, spomenik pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjeva grobnica. Za obnovo dvorca ter zasnovo celovite ureditve prometne in druge gospodarske javne infrastrukture je izdelan konservatorski načrt.

V okviru celovite prenove kapele z grobnico so bili v letu 2016 izvedeni konservatorsko-restavratorski in gradbeno-obrtniški posegi na vseh elementih stavbe, ki sta jih financirali potomki Tavčarjeve rodbine, sestri Metka in Ruda Zorc. Urejeni sta bili tudi okolica grobnice in pot do nje.

V sodelovanju z Loškim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana so v pritličju domačije po opravljenih restavratorskih delih postavljene štiri stalne razstave. Prikazujejo zgodovinski in stavbni razvoj domačije, opisan je Kalanov rod, ki je tu gospodaril dve stoletji, predstavljena sta Ivan in Franja Tavčar, na ogled pa je tudi kuhinja 19. stoletja, ki jo bogati še delujoče ognjišče. V letu 2017 so bile navedene stalne zbirke dopolnjene z izborom knjig iz dragocene Tavčarjeve knjižnice, ki jo v celoti hrani Loški muzej Škofja Loka.

V letu 2017 se je v sodelovanju z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS nadaljevalo restavriranje in obnova še zadnjih dveh prostorov v pritličju dvorca, na osnovi česar je bilo obnovljeno in odprto za obiskovalce celotno prvo nadstropje dvorca.

Obnovljeno in restavrirano je kamnito stopnišče pred vhodom v dvorec. Obstoječe stopnišče je bilo zaradi predhodnih obnov in tudi svoje starosti močno poškodovano in načeto. Stopnišče in dva svetlobna jaška so obnovili strokovno usposobljeni mojstri, delno z obstoječimi kamnitimi stopnicami in delno z novimi masivnimi stopnicami, ki so jih naredili v kamnoseški delavnici Marmorja Hotavlje, d.o.o.

Obnovljena je tudi streha na kozolcu pri dvorcu Visoko. Obstoječa streha kozolca je bila krita s skrilom in je na več mestih zamakala. Obnova je obsegala zamenjavo špirovcev, nove letve, novo kritino iz betonskega špičaka in obdelavo napušča z deskami. Na čelnih straneh kozolca so bile zamenjane le poškodovane deske, preostali del pa je obdržal obstoječi videz.

Konec avgusta 2017 je bil objavljen Odlok Vlade RS o razglasitvi ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni spomenik državnega pomena, s čimer so bili dvorec Visoko skupaj s stavbami, spomenik pisatelju Ivanu Tavčarju in Tavčarjeva grobnica razglašeni za spomenik državnega pomena.

V bližini dvorca je na novo urejeno teniško igrišče na travi, kakršno je bilo na posestvu že v času dr. Ivana Tavčarja, ki je na Visokem uredil prvo teniško igrišče v tedanji državi. Za naše najmlajše obiskovalce pa je poleg teniškega igrišča postavljenih tudi nekaj igral.

Tudi v letu 2018 so se nadaljevala obnovitvena dela. Najprej so bile urejene sanitarije v kletnih prostorih dvorca. Izbrani izvajalec nadaljnjih obnovitvenih del Gib gradnje, d.o.o., je jeseni 2018 najprej začel z izvedbo zunanje meteorne kanalizacije ob objektu dvorca s hidroizolacijo in statično sanacijo temeljev. Navedena dela so v celoti zaključena.

Spomladi 2019 so se dela na objektu za prvo fazo predvidenih del, ki vključuje končanje kletnih tehničnih prostorov, obnovo veže v kleti in v pritličju ureditev dveh gostinskih sob, zaključila. V kleti so urejeni in opremljeni servisni prostori, Restavratorski center je restavriral vse kamnite vratne portale, izkopan je dvigalni jašek za invalide. Položena je keramična in kamnita obloga, urejena podometna strojna in elektro inštalacija, obnovljene so obstoječe stopnice, ki vodijo v pritličje. V pritličju sta urejeni dve gostinski sobi. Restavrirana je krušna peč, vzpostavljeno malo tovorno dvigalo za potrebe kavarne, napeljane vse potrebne inštalacije, vgrajeno talno gretje in položen parket. Strop in pohištvo sta izdelana iz masivnega lesa. Kavarna je opremljena tudi z vso potrebno opremo za pripravo napitkov ter strežbo sladic in sladoledov.

Novembra 2019 saj so se nadaljevala obnovitvena dela, ki jih je v višini 95.071 evrov sofinanciralo Ministrstvo za kulturo. Poleg obnove strehe in fasade dvorca je sočasno potekala trajna obnova tlakov in talnih oblog ter ureditev ogrevanja v vhodni veži ter vseh prostorih razstavnih zbirk, vključno s poročno dvorano. Urejen je tudi dvigalni jašek skozi vse etaže dvorca. 

V letu 2020 je bil na dvorcu urejen vetrolov z avtomatskimi vrati ter servisna kuhinja v kleti pod kavarno v kateri bo za goste mogoče pripravljati tudi domače dobrote. 

V letu 2021 smo v sodelovanju z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS restavrirali fasado na strani nekdanje kašče, kar je v celoti financiral Restavratorski center ZVKD. Ob dvorcu smo uredili tudi zeliščni vrt, s katerega se različna zelišča in cvetlice uporabljajo v kavarni dvorca pri pripravi ali dekoraciji raznovrstne ponudbe.
V kleti smo enega od prostorov uredili v multimedijsko sobo Cvetje v jeseni, kjer se vrtijo izbrani posnetki iz filma Cvetje v jeseni, prikazujejo se odlomki iz omenjene povesti, obenem pa obiskovalci lahko prebirajo tudi izseke iz pisateljevega življenja. Za izvajanje različnih dejavnosti smo dokupili manjkajočo gostinsko opremo za kavarno, za prikaz našega promocijskega gradiva pa je bila izdelana tudi lična vitrina, iz katere si obiskovalci lahko izberejo različne izdelke domačih ponudnikov.

V letu 2021 je občina uspešno kanidirala na razpis Ministrstvo za kulturo za pridobitev nepovratnih sredstev v višini dobrih 190.000 evrov oziroma polovico upravičenih stroškov za obnovo gospodarskega poslopja. Obnovitvena dela so se začela izvajati konec leta 2021. Gospodarsko poslopje že ima novo strešno kritino in novo fasado z izolacijo. V zaključni fazi je sanacija ometa sten obokane kletne dvorane, zaključene so podometne inštalacije, sladijo slikopleskarska dela in ureditev novih tlakov. Na novo bo urejen tudi vhodni nadstrešek.

Z obnovo dvorca in gospodarskega objekta želimo nadaljevati tudi v prihodnosti, zato smo pripravili investicijsko dokumentacijo za projekt Obnova Dvorca Visoko, ki je potrebna za pridobitev sredstev iz javnega razpisa Ministrstva za kulturo. Sprejet je bil tudi Načrt upravljanja, ki je temeljni dokument za zagotovitev trajnega, učinkovitega in usklajenega upravljanja spomenika na Visokem, v katerem so začrtani vizija varstva in razvoja spomenika, strateški in izvedbeni cilji, koncept in usmeritve upravljanja, upravljavska struktura, akcijski načrt z indikativnim terminskim in finančnim okvirom ter kazalniki in način spremljanja izvajanja načrta upravljanja za obdobje od leta 2021 do 2030.

Fotogalerija

Obnova gospodarskega poslopja
Zeliščni vrt
Multimedijska soba
Dostopnost