Arheološko najdišče v Poljanah

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na območju vaškega jedra Poljan je starodavno arheološko najdišče stavbne dediščine, ki sega najmanj v 11. stoletje. Na tem mestu je od začetka 18. stoletja stala mogočna cerkev sv. Martina, ki je bila po drugi svetovni vojni porušena. Manjši del arheološkega najdišča je bil raziskan že v letu 2008 ob gradnji ceste skozi naselje, ko so našli temeljni posvetitveni kamen baročne cerkve z letnico 1710, zapisom in medaljonoma. V letu 2008 so bili pri izkopavanjih odkriti romanska apsida iz 11. stoletja ter več kostnic in pokopališče iz predromanske dobe, kar dokazuje, da so na tem mestu naši predniki najmanj tisočletje gradili in obiskovali svete hrame. V sklopu projekta ureditve vaškega jedra Poljan so se raziskave nadaljevale. Projekt zajema dokončanje arheoloških raziskav s predstavitvijo najdb stavbne dediščine in zunanjo ureditev. 

1. septembra 2021 so ponovno stekle arheološke raziskave pod vodstvom arheologinje Marije Ogrin. Po izkopu ostankov nekdanje baročne cerkve smo naleteli še na ostanke mnogo starejših gotske ter romanske cerkve. Odkrite najdbe presegajo prvotna pričakovanja, saj je zlasti gotska cerkev, katere tlak se nahaja skoraj 1,5 m nižje od novejše baročne cerkve, zelo lepo ohranjena. Vidni so še ostanki notranjih spomenikov, ki so projektantom koristno izhodišče pri pripravi zasnove predstavitve in zaščite najdišča. Skupaj je bilo odkritih 252 grobov. V ruševinah znotraj baročne cerkve je bilo sedem grobov, drugi grobovi pa so bili v plasteh, ki predstavljajo pokopališko plast pred gradnjo odkrite gotske cerkve. Arheološke raziskave v Poljanah se nadaljujejo, hkrati pa iščemo rešitve za začasno zaščito območja arheologije in elementov za preprečitev propada materije v času raziskav.

Sočasno se izvaja tudi faza preverjanja različnih projektnih rešitev predstavitve arheološkega najdišča, s katerimi želimo posebej prikazati razsežnost cerkve sv. Martina, dobro ohranjene ostanke gotske cerkve in baročne kripte, ki se nahaja znotraj gotske cerkve. Sledi romanske cerkve, ki segajo v 11. stoletje, arheologi še preiskujejo. Cilj prezentacije je zavarovati in ohraniti zgodovinsko najdišče v kar se da neokrnjeni obliki in atraktivno prikazati impozantnost arheološke dediščine najdišča.

Fotogalerija

Arheološko najdišče sv. Martin 2021
Dostopnost