Informacije javnega značaja

4. Stroškovnik

Stroški posredovanja informacij:

16., 17. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Dostopnost