Informacije javnega značaja

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojne osebe:

Milan Janez Čadež, župan
info@obcina-gvp.si
(04) 518 31 00

Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si
(04) 518 31 05

Dostopnost