Informacije javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

- aktualni javni razpisi
- stanje realizacije projektov
- uradne ure občinske uprave in župana ter način najave pri županu
- okoljska dajatev
- opremljanje objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami
- zaračunavanje komunalnih storitev
- gradnja objektov - za katere objekte je potrebno gradbeno dovoljenje, za katere objekte zadošča enostavno gradbeno dovoljenje
- odmiki od cest pri načrtovanju gradnje objektov
- subvencije na področju kmetijstva in gospodarstva

Dostopnost