Informacije javnega značaja

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri organu

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

- preko spletne strani: https://www.obcina-gvp.si

- preko elektronske pošte na: info@obcina-gvp.si

- pisno na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

- osebno na sedežu občine: v času uradnih ur

Dostopnost