Informacije javnega značaja

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Geografski informacijski sistem

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost