Informacije javnega značaja

2.c Seznam glavnih prepisov z delovnega področja organa

Predisi EU:

Pravni red Evropske unije

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost