Informacije javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Notranje organizacijske enote:

Urad župana

Oddelek za proračun, finance in računovodstvo
 
Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost