Informacije javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje organa:

Katalog pristojnosti občin

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost