Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Enotni zakladniški račun:

01227-0100007212, Banka Slovenije

Dostopnost