Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Enotni zakladniški račun:

01227-0100007212, Banka Slovenije

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost