Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Odgovorna uradna oseba:

Milan Janez Čadež, župan  

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost