Volilni odbori

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Skladno s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah lahko politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov občinski volilni komisiji.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki (skupaj 6 članov). Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo kandidat najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega je bil imenovan v volilni odbor.

Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Rok za predložitev predlogov je 15. 9. 2022.

Predloge lahko predlagatelji:

- pošljejo po pošti na naslov: Občinska volilna komisija, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
- pošljejo po elektronski pošti na naslov: barbara.bogataj@obcina-gvp.si,
- oddajo osebno na sedežu občinske volilne komisije, Poljanska cesta 87, Gorenja vas (sprejemna pisarna občine) ali
- oddajo v poštni nabiralnik občine pred vhodom v Sokolski dom Gorenja vas.

Dostopnost