Kandidatura za župana - instruktivni obrazci

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Kandidaturi za župana je potrebno priložiti:

a) kandidaturo predlaga politična stranka

- soglasje kandidata za župana,
- zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo,
- seznam udeležencev (članov politične stranke), ki so določili kandidaturo (seznam, lista prisotnih),
- pravila politične stranke, po katerih je potekal postopek določitve kandidata,
- sporočilo o organizatorju volilne kampanje po 17. členu ZVRK.

b) kandidaturo predlaga skupina volivcev

- soglasje kandidata za župana,
- obrazce podpore LV-1 - najmanj 48,
- sporočilo o organizatorju volilne kampanje po 17. členu ZVRK.

Obvestilo Ministrstva za javno upravo - Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe:
Pri navajanju podatkov o posameznem kandidatu se v obrazce pri »stopnji in nazivu izobrazbe« kandidata uporablja naslednji:

Šifrant stopnje in naziva izobrazbe:

000 - Brez izobrazbe
110 - Nepopolna osnovnošolska
120 - Osnovnošolska izobrazba
130 - Nižja poklicna izobrazba
140 - Srednja poklicna izobrazba
150 - Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba
161 - Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba
162 - Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba
170 - Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba
181 - Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba
182 - Doktorat znanosti in podobna izobrazba

Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v obrazce vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki ga bo navedel kandidat.

 

Dostopnost