Razpisi in objave

Javna naročila - Sanacija plazov Malenski Vrh


Datum objave:
7.4.2021
Datum zaključka:
4.5.2021 do 11:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Boštjan Kočar, bostjan.kocar@obcina-gvp.si , 04 51 83 103

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) Občina Gorenja vas - Poljane vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila - Sanacija plazov Malenski Vrh.

Delitev naročila na sklope: javno naročilo ni razdeljeno na sklope in se oddaja celovito.

Objava javnega naročila na e-JN

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost