Razpisi in objave

Javne objave - Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe


Datum objave:
20.8.2019
Datum zaključka:
9.9.2019
Status:
Zaključen

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za prodajo nepremičnine ID znak: parcela 1426/18, k.o. 2057 Gorenja vas (ID 6963816), v izmeri 22 m2.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si