Razpisi in objave

Nepremičnine - Javni razpis za prodajo stanovanja po metodi javnega zbiranja ponudb - Sestranska vas 54


Datum objave:
5.2.2020
Datum zaključka:
26.2.2020
Status:
Zaključen

Predmet prodaje je stanovanje v 2. etaži s shrambo v 1. etaži (ID znak: 2057-166-6), Sestranska vas 54, Gorenja vas (posamezni del št. 6 v stavbi št. 166 k.o. 2057 Gorenja vas (ID 5796646)), v velikosti 129,40 m2.

Izhodiščna vrednost za prodajo predmeta javnega zbiranja ponudb je 84.500,00 EUR. Prodaja nepremičnine pod to vrednostjo ni mogoča.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost