Aktualno

Tiskovna konferenca z ministrom mag. Andrejem Vizjakom

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

11.9.2020

V občini Gorenja vas – Poljane smo danes, 11. 9. 2020, gostili delegacijo Ministrstva za okolje in prostor RS in Direkcije RS za vode, ki jo je vodil minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak.

Dogodka so se udeležili tudi vodja sektorja za investicije Direkcije za vode RS Rok Penec in vodja kranjske enote direkcije Urban Ilc ter poslanec Državnega zbora Mihael Prevc, predstavniki izvajalca in projektantov. S sredstvi Direkcije za vode in občine namreč izvajamo obsežno gradnjo skupine ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan nad Škofjo Loko. Lanskega novembra začeta gradnja se je že prevesila v drugo polovico, saj dela potekajo skladno s terminskim planom, ki predvideva zaključek del do konca oktobra 2021. Obetamo si torej lahko, da bo gradnja izvedena dvakrat hitreje, kot pa je tajala priprava in potrjevanje zahtevne dokumentacije za gradnjo, ki je tajala štiri leta in pol. Takoj po poplavah v letu 2014 smo namreč pričeli z izdelavo prvih protipoplavnih študij, ki smo jih po kar 22 opravilnih korakih v septembru 2018 pripeljali do gradbenega dovoljenja, natanko pred letom dni, 11. 9. 2019, pa še do podpisa gradbene pogodbe.

Delegacija si je uvodoma z zanimanjem ogledala hitro napredujoče gradbišče, sledila pa je sklepna tiskovna konferenca, na kateri je minister mag. Andrej Vizjak posebej izpostavil, da projekt predstavlja primer dobre prakse, kar je mogoče izvesti v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo, ki je izvedla najtežji del – vse postopke pridobivanja dovoljenj in pravic graditi, za kar se je minister županu posebej zahvalil in menil, da bo takšne primere treba posnemati tudi v prihodnje, kajti samo odobren projekt je še zdaleč premalo, da pride do prve lopate in urejanja v naravi. Poudaril je še, da projekt odlikuje tudi vsebinski pristop, saj je v zavarovanem območju Nature dejansko prevladala skrb za naravo, ne pa formalni postopki, ki nas prepogosto privedejo do poti, ko ne vidimo, kako naprej. Minister je posebej izpostavil tudi dejstvo, da bo zaradi dobro izpogajanih sredstev v prihodnji finančni perspektivi tudi iz evropskega sklada za okrevanje več možnosti za financiranje večjih tovrstnih projektov, okrepili pa bodo tudi segment sedaj podcenjenega vzdrževanja vodotokov.

Župan Milan Čadež je pojasnil, da smo se projekta lotili ravno zaradi posledic poplav v noči z 21. na 22. oktober 2014. Protipoplavni ukrepi pa obsegajo regulacijo s premestitvijo struge Sore, ureditev sotočij s Hotoveljščico in Ločivnico, poglobitev in delno razširitev struge pritoka Ločivnice, izgradnjo dveh novih nadomestnih mostov čez Ločivnico, ureditev poplavno varnejšega, pretočnejšega in širšega mosta čez Soro brez mostnih podpornikov, znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih vod, gradnjo protipoplavnih nasipov in zidov, premestitev elektro-transformatorja in vodov ter prometnic za zagotovitev razlivnega polja visokih voda. Župan je posebej pohvalil sodelovanje s projektantskim podjetjem Izvo-r z odgovornim projektantom Rokom Fazarincem, v štirih letih in pol pa je projekt dejansko spremljalo veliko dobrega sodelovanja in komunikacije med občino, nadzorom, ministrstvom, direkcijo, projektantom in nazadnje izvajalci. Temu je pritrdil tudi prisotni glavni projektant Rok Fazarinc iz podjetja Izvo-r, saj je izpostavili, da se je v 40 letih dela na terenu s tako pozitivnim in intenzivnim pristopom k pripravi projekta le redko srečal.

Prisotni so bili soglasni, da navedeni projekt predstavlja pomembno pridobitev za izboljšanje poplavno najbolj izpostavljenega dela občine, z njegovo izvedbo pa bomo prihranili mnogo gorja zaradi poplav številnim prihodnjim rodovom iz osrčja Poljanske doline.

Vsa gradbena dela sicer izvaja Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je med šestimi prejetimi ponudbami posredovala najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evrov z DDV. Direkcija RS za vode bo prispevala tri četrtine vrednosti investicije, razliko pa bo zagotovila občina, ki je v letu 2017 z lastnimi sredstvi že zgradila poplavno varnejši most na lokalni cesti čez Ločivnico pri Gostilni Na Vidmu.

Ministrstvo za okolje in prostor - izjava za javnost

Podrobnejša predstavitev projekta

Fotogalerija

Minister mag. Andrej Vizjak in župan Milan Čadež
Minister mag. Andrej Vizjak in župan Milan Čadež na tiskovni konferenci 11. 9. 2020
Minister mag. Andrej Vizjak in župan Milan Čadež na tiskovni konferenci 11. 9. 2020
Tiskovna konferenca 11. 9. 2020
Regulacija izliva Hotoveljščice
Temelji za brv proti Hotovlji
Sotočje Sore in Hotoveljščice
Regulacija potočka pri Hotovlji
Regulacija izliva Hotoveljščice
Protipoplavni zid ob cerkvi
Protipoplavni zid ob cerkvi
Protipoplavni zid ob cerkvi
Prestavljena struga Sore
Poglobitev Ločivnice
Poglobitev Ločivnice
Nova transformatorska postaja v Poljanah
Novi oporni zidovi Ločivnice
Novi most proti Hotovlji
Novi most čez Soro
Nova cesta proti Predmostu
Nova cesta proti cerkvi
Nova cesta proti cerkvi
Nova brv čez Ločivnico
Nova brv čez Ločivnico
Nižanje terena v Predmostu
Nižanje terena v Predmostu
Most za peš hojo proti cerkvi
Desnobrežna zavarovanja Sore
Desnobrežna in levobrežna zavarovanja struge
Brentežev graben

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost