Vodovod Lučine in Hlavče Njive

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 28. 10. 2020 izdala odločbo o odobritvi evropskih kohezijskih sredstev za gradnjo treh novih sklopov občinskih vodovodov Zadobje – Lučine, Todraž - Lučine in Zarobar - Brda - Hlavče Njive v višini 1,5 milijona nepovratnih sredstev, kar predstavlja dobro polovico vrednosti investicije.

Investicija obsega izgradnjo 18,5 km novih cevovodov in rekonstrukcijo petih vodohranov, predvsem pa vključitev dodatnih virov kvalitetne pitne vode za osrednji vodooskrbni sistem občine. Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je postopek odobritve tekel že vse od leta 2017, končno vlogo smo skupaj z nosilno občino Škofja Loka oddali lanskega decembra, postopek pa se je zaključil z izdano odločbo Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Odobritev je torej rezultat učinkovitega medobčinskega sodelovanja in povezovanja na škofjeloškem območju.

Za vse vodovodne odseke so že pridobljena gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja ter služnostne pogodbe, zato se bo gradnja lahko pričela nemudoma po izbiri izvajalca del, predvidoma spomladi 2021, vsa dela pa morajo biti zaključena do leta 2023.

Z investicijo bodo v celoti na novo urejene tudi vse naprave in objekti cevovoda in na novo zgrajen obsežen nov cevovod večje kapacitete. S tem bo izboljšana tako kakovost kot kapaciteta pitne vode, kar bo bistveno prispevalo k izboljšanju vodooskrbe osrednjega območja občine.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost