Sanacija ceste v Javorje

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Spodnji odsek ceste, odsek pod cerkvijo ter plazišče nad žago Dolenčice do odcepa za Dolenčice

Lokalna cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po zelo nestabilnem in plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju zaradi zdrsov plazov prispevalo k intenzivnim poškodbam ceste. Zato je občina uspela pridobiti nepovratna sredstva iz naslova elementarnih nesreč v višini 616.522 evrov, ki so namenjena celoviti rekonstrukciji dveh zaradi plazu najbolj poškodovanih cestnih odsekov.

V novembru 2018 so se pričela dela na spodnjem, 480-metrskem odseku, s sanacijo plazov v prvem ovinku in stabilizacijo brežine z jeklenimi tirnicami, izdelavo kamnite pete ter odvodnjavanjem zalednih voda vzdolž celotne trase. Dela so se nato začela izvajati še na zgornjem odseku ceste pod cerkvijo, kjer je bila zaradi nenosilnega in mokrega terena stopenjsko utrjena nestabilna spodnja brežina, vključno z utrjevanjem spodnjega ustroja cestišča. 

7. 5. 2019 je bila podpisana sofinancerska pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor za drugo fazo sanacije plazovitega terena na cesti Javorje, v okviru česar so bila pridobljena sredstva za odpravo posledic pazenja v višini 720.000 evrov.

Na prvem odseku pod cerkvijo je bila že izvedena asfaltacija cestišča, zaključeno je tudi stopenjsko utrjevanje brežine pod cesto ter ureditev drenaž. Prav tako so dela že zaključena na spodnjem, 650 m dolgem odseku, z urejenim križiščem za Delnice.

V začetku julija 2019 so se že pričela dela na najbolj obsežnem plazišču nad žago Dolenčice do odcepa za Dolenčice, kjer je v teku globinska sanacija več zaporednih plazov preko katerih poteka cestišče.

Fotogalerija

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si