Prizidek vrtca Agata Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na območju celotne občine se v zadnjih treh letih ponovno soočamo z pomanjkanjem prostorskih kapacitet vrtčevskih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov je predvidena na območju šolskega okoliša Osnovne šole Poljane, kjer analize izkazujejo večji porast števila predšolskih otrok. Poleg tega že deveto leto zapored dva oddelka vrtca delujeta v Lovskem domu Poljane, kjer bi bilo potrebno za trajno ureditev prostorov za vrtčevsko varstvo izvesti več dodatnih gradbenih posegov.

Z izgradnjo prizidka Vrtca Agata je tako predvidena zagotovitev manjkajočih prostorov za vrtčevsko varstvo, osnovno šolo Poljane in ostalih pripadajočih prostorov (kabineti, shrambe, hodniki, sanitarije, strojnica, …).

Izdelana je potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in nepovratna sredstva Ekosklada za nizkoenergijske stavbe.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno v decembru 2019 po sprejemu občinskega proračuna za leto 2020, gradbena pogodba pa je bila podpisana 18. marca 2020 z izbranim izvajalcem del SGP Zidgrad iz Idrije, ki je v javnem naročilu med sedmimi ponudniki ponudilo najnižjo ceno v višini 2.266.435 evrov z DDV. Investicija bo zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini.

Od sredine aprila 2020 poteka rekonstrukcija in razširitev dotrajane centralne šolske kuhinje. V kuhinji je bila odstranjena stara oprema in dotrajane inštalacije, izvedeni novi prezidi, podložni betoni, zamenjane vodovodne cevi ter inštalacije za elektriko in ogrevanje, dobavljen je prvi del tehnološke opreme. Prenovljena je tudi jedilnica (talno gretje, klima, stavbno pohištvo) in izveden nov NN električni priključek večje kapacitete. Zaključek načrtovanih del v kuhinji in jedilnici je predviden do začetka novega šolskega leta.

Osrednji del investicije, izgradnja prizidka šestih igralnic in nadomestnih učilnic in spremljajočih prostorov, v celoti poteka po planu. Na lokaciji nekdanjega igrišča so bila izvedena rušitvena dela ter uliti temelji in temeljna plošča, intenzivno poteka tudi že gradnja prve pritlične etaže novega vrtca. V brežini nad prizidkom bo urejeno tudi nadomestno otroško igrišče.

Fotogalerija

Foto: Jure Ferlan
Foto: Jure Ferlan

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost