Prizidek vrtca Agata Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na območju celotne občine se v zadnjih treh letih ponovno soočamo z pomanjkanjem prostorskih kapacitet vrtčevskih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov je predvidena na območju šolskega okoliša Osnovne šole Poljane, kjer analize izkazujejo večji porast števila predšolskih otrok. Poleg tega že deveto leto zapored dva oddelka vrtca delujeta v Lovskem domu Poljane, kjer bi bilo potrebno za trajno ureditev prostorov za vrtčevsko varstvo izvesti več dodatnih gradbenih posegov.

Z izgradnjo prizidka Vrtca Agata je tako predvidena zagotovitev manjkajočih prostorov za vrtčevsko varstvo, osnovno šolo Poljane in ostalih pripadajočih prostorov (kabineti, shrambe, hodniki, sanitarije, strojnica, …).

Izdelana je potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in nepovratna sredstva Ekosklada za nizkoenergijske stavbe.

Decembra 2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje prizidka vrtca Agata Poljane, sklep o izbiri izvajalca del bo izdan v začetku marca. Sledil bo podpis gradbene pogodbe z najugodnejšim izvajalcem del. Podpisu pogodbe bo sledil začetek izvajanja gradbenih del, ki morajo biti zaključena do roka črpanja nepovratnih sredstev Ekosklada v novembru 2021.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si