Prizidek vrtca Agata Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na območju celotne občine se v zadnjih treh letih ponovno soočamo z pomanjkanjem prostorskih kapacitet vrtčevskih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov je predvidena na območju šolskega okoliša Osnovne šole Poljane, kjer analize izkazujejo večji porast števila predšolskih otrok. Poleg tega že deveto leto zapored dva oddelka vrtca delujeta v Lovskem domu Poljane, kjer bi bilo potrebno za trajno ureditev prostorov za vrtčevsko varstvo izvesti več dodatnih gradbenih posegov.

Z izgradnjo prizidka Vrtca Agata je tako predvidena zagotovitev manjkajočih prostorov za vrtčevsko varstvo, osnovno šolo Poljane in ostalih pripadajočih prostorov (kabineti, shrambe, hodniki, sanitarije, strojnica, …).

Izdelana je potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in nepovratna sredstva Ekosklada za nizkoenergijske stavbe.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno v decembru 2019 po sprejemu občinskega proračuna za leto 2020, gradbena pogodba pa je bila podpisana 18. marca 2020 z izbranim izvajalcem del SGP Zidgrad iz Idrije, ki je v javnem naročilu med sedmimi ponudniki ponudilo najnižjo ceno v višini 2.266.435 evrov z DDV. Investicija bo zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini.

Od sredine aprila do oktobra 2020 je potekala rekonstrukcija in razširitev dotrajane centralne šolske kuhinje. V kuhinji je bila odstranjena stara oprema in dotrajane inštalacije, izvedeni novi prezidi, podložni betoni, zamenjane vodovodne cevi ter inštalacije za elektriko in ogrevanje, vgrajena je bila nova tehnološka oprema. Prenovljena je tudi jedilnica (talno gretje, klima, stavbno pohištvo) in izveden nov nizkonapetostni električni priključek večje kapacitete. Nova in sodobna centralna šolska kuhinja je že predana namenu in bo lahko zagotavljala obroke za povečane potrebe vrtca in šole.

Osrednji del investicije, izgradnja prizidka šestih igralnic in nadomestnih učilnic in spremljajočih prostorov, v celoti poteka po planu. Na nekdanjem igrišču so bila izvedena rušitvena dela, intenzivno poteka tudi že gradnja novega vrtca. Do konca leta 2020 je bila v celoti zaključena montaža vseh elementov strešne konstrukcije s kritino, v objektu so že zaključena elekroinštalacijska dela ter notranji ometi in podkonstrukcije za toplotno izolacijo mansarde. V teku je izvedba strojnih inštalacij za vodovod, kanalizacijo in prezračevanje, ter gradnja opornega zidu nad dovozno potjo za objektom.

V brežini nad prizidkom bo urejeno tudi nadomestno otroško igrišče.

Fotogalerija

Foto: Jure Ferlan
Foto: Jure Ferlan

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost