Prizidek vrtca Agata Poljane

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

Na območju celotne občine se v zadnjih treh letih ponovno soočamo z pomanjkanjem prostorskih kapacitet vrtčevskih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov je predvidena na območju šolskega okoliša Osnovne šole Poljane, kjer analize izkazujejo večji porast števila predšolskih otrok. Poleg tega že deveto leto zapored dva oddelka vrtca delujeta v Lovskem domu Poljane, kjer bi bilo potrebno za trajno ureditev prostorov za vrtčevsko varstvo izvesti več dodatnih gradbenih posegov.

Z izgradnjo prizidka Vrtca Agata je tako predvidena zagotovitev manjkajočih prostorov za vrtčevsko varstvo, osnovno šolo Poljane in ostalih pripadajočih prostorov (kabineti, shrambe, hodniki, sanitarije, strojnica, …).

Izdelana je potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in nepovratna sredstva Ekosklada za nizkoenergijske stavbe.

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno v decembru 2019 po sprejemu občinskega proračuna za leto 2020, gradbena pogodba pa je bila podpisana 18. marca 2020 z izbranim izvajalcem del SGP Zidgrad iz Idrije, ki je v javnem naročilu med sedmimi ponudniki ponudilo najnižjo ceno v višini 2.266.435 evrov z DDV. Investicija bo zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini.

Od sredine aprila 2020 poteka rekonstrukcija in razširitev centralne šolske kuhinje, v mesecu juniju pa so se tudi že pričela pripravljalna dela za gradnjo prizidka vrtca (odstranjevanje asfalta na igrišču, priprava na izkop gradbene jame).

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si