Obnova ceste Trebija - Stara Oselica

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V sklopu projekta Sanacije odsekov cest je izvajalec Mapri Proasfalt d.o.o. v januarju 2020 pričel z gradbenimi deli na 1,5 km dolgem odseku lokalne ceste Trebija – Stara Oselica. Vsa dela obnove so bila zaključena v juliju 2020.

Na celotnem odseku ceste je bil urejen nov zgornji ustroj vozišča v debelini 70 cm, saniran en cestni usad ter izvedeno odvodnjavanje ter asfaltiranje vključno z ureditvijo muld. Na delu ceste od kmetije Burnik (Stara Oselica 26) do Ferjanovcove grape (ekološki otok) je bil izboljšan tudi potek ceste s širitvijo na ovinkih, kjer se je cesta prestavila in višinsko prilagodila. Na delu od Ferjanovcove grape do konca odseka, pa je bil saniran cestni usad in izvedena razširitev ovinka nad Mežnarjem.

Izvedena gradbena dela bodo skupno znašala približno 320.000 EUR z DDV.

Fotogalerija

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost