Kanalizacija Dobravšce in Tabor v Gorenji vasi

Za uporabo socialnih vtičnikov kot so Like, Share in Follow gumbi omogoči zunanje piškotke

V juniju 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za dograditev kanalizacije na Dobravšcah in v Tabru v Gorenji vasi, na osnovi česar je bila konec avgusta 2018 z najugodnejšim ponudnikom Eurograd iz Črnuč sklenjena gradbena pogodba v vrednosti 176.791 evrov.

Konec leta 2018 so se dela začela izvajati na Dobravšcah, v letu 2019 pa še zahtevnejši odsek na Tabru v Gorenji vasi, vključno z navezovalnim krakom na obstoječo kanalizacijo. Po izgradnji kanalizacije so vsi objekti v Tabru priključeni na javno kanalizacijo Gorenja vas.

Sočasno z izgradnjo kanalizacije je urejena tudi meteorna kanalizacija, kjer je prihajalo do plazenja cestišča, ter saniran usad. Plazoviti del ceste je bil saniran z zabijanjem jeklenih profilov – tirnic dolžine 6 m ter izgradnjo opornega zidu v betonu in kamnu z zaključnim vencem v dolžini približno 50 m. Na betonski venec je bila nameščena cestna ograja na celotni dolžini opornega zidu. V celoti je obnovljen tudi del sekundarnega vodovoda ter v soglasju z uporabniki obnovljeni hišni priključki z vodomernimi jaški zunaj objektov (hišni priključki in vodomerni jaški so bili strošek lastnika objekta).

Investicija v Tabru v Gorenji vasi je bila med bolj zahtevnimi, saj je bila večji del časa cesta popolnoma zaprta. Obvoza ni bilo, sam dostop do ulice je bil zelo težaven, zato se zahvaljujemo vsem občanom ulice Tabor za strpnost in razumevanje.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost