Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Identifikacijska številka za DDV:

63943026

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si