Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Matična številka:

5883261000

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si