Razpisi in objave

Javna naročila - Ureditev novih ambulant v Zdravstveni postaji Gorenja vas


Datum objave:
7.3.2023
Datum zaključka:
10.4.2023 do 09:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Igor Kržišnik, igor.krzisnik@obcina-gvp.si , 04 51 83 102, 051 338 995

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS), Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Ureditev novih ambulant v Zdravstveni postaji Gorenja vas.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito. Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.

Objava javnega naročila na e-JN

Dostopnost