Razpisi in objave

Nepremičnine - Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem


Datum objave:
3.9.2021
Datum zaključka:
23.9.2021 do 12:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Elizabeta Rakovec, elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si , 04 51 83 105, 031 676 418

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v najem. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem je poslovni prostor v Sokolskem domu Gorenja vas, na naslovu Poljanska cesta 87, št. stavbe 67, parc. št. 162/8, k.o. Gorenja vas, v skupni izmeri 115,30 m², v kletni etaži.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost