Razpisi in objave

Javne objave - Javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov za podelitev priznanj Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021


Datum objave:
23.6.2021
Datum zaključka:
6.9.2021 do 12:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Barbara Bogataj, barbara.bogataj@obcina-gvp.si , 04 51 83 124

Predloge za podelitev priznanj Občine Gorenja vas – Poljane lahko podajo občina, občani, politične stranke, vaške skupnosti, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti s sedežem v Občini Gorenja vas - Poljane.

Za popolne se štejejo tisti pisni predlogi, ki vsebujejo:
- ime in priimek oziroma naziv in naslov vlagatelja pobude,
- ime in priimek oziroma naziv predlaganega prejemnika priznanja,
- predstavitev predloga, ki največ na dveh straneh predstavi kandidata in njegovo dejavnost,
- opis izpolnjevanja kriterijev iz 1. točke tega razpisa največ na štirih straneh, ki obenem predstavlja utemeljitev s predstavitvijo razlogov za podelitev priznanja,
- morebitna druga ustrezna dokazila o dosežkih, ki so navedeni v utemeljitvi za podelitev priznanja. 

Za pravilno označene se bodo šteli tisti predlogi, ki bodo poslani v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – priznanja Občine Gorenja vas - Poljane«.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost