Razpisi in objave

Nepremičnine - Javni razpis za prodajo stanovanja po metodi javnega zbiranja ponudb


Datum objave:
26.7.2021
Datum zaključka:
16.8.2021 do 10:00
Status:
Veljaven

Predmet prodaje je stanovanje št. 1 (ID znak: 2057-56-1) v 2. etaži na naslovu Poljanska cesta 70, Gorenja vas (posamezni del št. 1 v stavbi št. 56 k.o. 2057 Gorenja vas (ID 5922600)), v velikosti 56,59 m2.

Poljanska cesta 87

04 518 31 00

info@obcina-gvp.si

Dostopnost