Razpisi in objave

Nepremičnine - Javni razpis za prodajo poslovnih prostorov po metodi javnega zbiranja ponudb


Datum objave:
14.11.2023
Datum zaključka:
4.12.2023 do 11:00
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Barbara Bogataj, barbara.bogataj@obcina-gvp.si , (04) 51 83 124

Predmet prodaje so poslovni prostori v poslovni stavbi št. 2058-425 na naslovu Todraž 1, Gorenja vas, locirani na parc. št. 432/11, k.o. 2058 Dolenja Dobrava, skupaj s solastniškim deležem na hodnikih, stopniščih, sanitarijah, pripadajočem zemljišču (parc. št. 432/13, k.o. 2058 Dolenja Dobrava) in delih in napravah poslovne stavbe.

Dostopnost