Razpisi in objave

Javne objave - Imenovan podžupan občine Gorenja vas - Poljane


Datum objave:
20.6.2019
Status:
Veljaven

Župan Milan Čadež je podpisal sklep o imenovanju člana občinskega sveta Antona Debeljaka za podžupana občine Gorenja vas – Poljane. 

Anton Debeljak je dolgoletni član občinskega sveta, več mandatov je prizadevno vodil tudi Krajevno skupnost Poljane ter dejavno sodeloval v odborih občinskega sveta in komisijah občine, predvsem pa je že doslej učinkovito deloval pri številnih projektih na ravni občine.

Podžupan Anton Debeljak bo sodeloval z županom pri njegovem delu in opravljal naloge, za katere ga bo pooblastil župan skladno z zakonodajo s področja lokalne samouprave, zlasti pa bo opravljal naloge s področja urejanja javne infrastrukture in družbenih dejavnosti.

Dostopnost